Přejít k hlavnímu obsahu

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Vážení zákazníci,

 

společnost Albion Cars s.r.o. klade maximální důraz na ochranu Vašeho soukromí v souladu s

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR. Přinášíme Vám proto

následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

 

1. Jaké údaje zpracováváme?

Ve Vašem případě zpracovává společnost Albion Cars s.r.o. následující osobní údaje:

- jméno a příjmení, telefonní a e-mailové spojení, název firmy, IČ a DIČ, adresa,

- údaje o zboží a službách, které jste u nás objednali, včetně servisní historie, Vašich požadavků

na služby, podnětů, žádostí o zkušební jízdy a Vaší účasti na předváděcích akcích značky

Jaguar Land Rover,

- údaje obsažené v účetních a daňových dokladech, které Vám byly vystaveny.

 

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti Albion Cars s.r.o. pro účely zajištění Vaší

informovanosti o nabídce zboží a služeb značky Jaguar Land Rover je dobrovolné, Vaše osobní údaje

zpracováváme v tomto případě na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje takto zpracováváme

po dobu pěti let od poskytnutí Vašeho souhlasu. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně, či

e-mailem zaslaným na naši adresu.

Zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme ke splnění právních povinností a povinností

vyplývajících ze smlouvy uzavřené s Vámi, se omezuje pouze na údaje, které jsou nezbytné pro

splnění těchto povinností, doba jejich zpracování je dána dobou smluvních povinností (např. záruka),

či vyplývá z příslušných právních předpisů (zejména daňové a účetní předpisy).

 

3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH (FN 84604v), se

sídlem Fasaneriestraße 35, 5020 Salzburg, Rakousko a dále subjektům zajišťujícím pro nás

podpůrné činnosti – rozesílání informací, a to pouze pro účel rozesílání informačních textů a nabídek,

které probíhá vždy na základě naší žádosti. Subjekty zajišťující výše uvedené činnosti průběžně

měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu

písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů.

 

4. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující

práva:

- právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,

- právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné,

nepřesné, či neúplné,

- právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

- právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,

- máte též právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytl a které automatizovaně

zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a

strojově čitelném formátu,

- kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad

pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás

můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Albion Cars s.r.o., V Oblouku 729, 252 43 Průhonice, či e-

mailem na adrese GDPR@albioncars.cz.